Jaarlijks worden een aantal Nationale Visdagen georganiseerd voor Activiteitencentra, Revalidatiecentra, Sociale Werkplaatsen en Woonvormen en andere zorginstellingen.  Voor de juiste data zie het wedstrijdprogramma op deze website.

Op een Nationale Visdag houden teams van de deelnemende instellingen een onderlinge wedstrijd welk team het grootste gewicht aan vis vangt. De winnaars ontvangen een beker. Voor de individuele deelnemers is er ook een prijs voor wie de meeste vissen heeft gevangen en voor wie de zwaarste vis heeft gevangen. Het wedstrijdelement staat echter niet voorop. Het gaat vooral om de gezelligheid.

De wedstrijden beginnen om 10.00 uur en eindigen om circa 14.00 uur. De prijsuitreiking is om ongeveer 14.30 uur. Deelname kost € 2,50 per persoon.  Hengel, voer en aas en een kop koffie bij aankomst zijn in dit bedrag inbegrepen. Ook lunchpakketten zijn verkrijgbaar, zie prijslijst elders op de site. Uiteraard is het ook mogelijk de lunch binnen in het vispaviljoen te nuttigen. Uitsmijters, kroketten en gehaktballen staan op de kaart. Voor groepen moet dit tevoren worden afgesproken. Het is toegestaan om meegebrachte consumpties te nuttigen. Ook eigen hengel (mits haakje weerhaakloos), aas en voer zijn toegestaan.

Alle bij ons bekende Activiteitencentra, Revalidatiecentra, Sociale Werkplaatsen en Woonvormen krijgen van ons een aantal weken vóór een Nationale Visdag een aparte uitnodiging en aanmeldingsformulieren toegestuurd.

Mocht u 14 dagen vóór de datum van de Nationale Dag waaraan u wilt deelnemen, nog geen uitnodiging hebben ontvangen, neem dan telefonisch of per email contact op met het Viscentrum (telefoonnummers en emailadressen vindt u onder "Adressen en andere gegevens" op deze website).

In principe kunt u met een onbeperkt aantal deelnemers inschrijven maar bij grote belangstelling behouden wij ons het recht voor het aantal deelnemers tot acht per instelling te beperken. Wij kunnen namelijk maximaal 33 gehandicapte vissers plaatsen ( 3 rolstoelen per steiger).

U kunt als instelling ook aan meer dan één Visdag deelnemen.

Als uw instelling op geen van de aangegeven data kan meedoen, dan kunt u telefonisch of per email overleggen of u apart kunt komen vissen op een door u te bepalen dag. Het competitie-element met andere instellingen ontbreekt dan weliswaar maar voor de individuele deelnemers kan het een onvergetelijke dag worden. Immers, het winnen staat bij ons niet voorop, het gaat vooral om de gezelligheid.

Voor degenen die voor hun instelling uitstapjes moeten organiseren: een visdag is weer iets geheel nieuws.

Elke gehandicapte of oudere kan meedoen met een Nationale Dag. Men hoeft geen ervaren visser te zijn, ja, zelfs zonder ervaring is deelname mogelijk. Onze vrijwilligers zijn aanwezig om aas aan een haak te doen of om een gevangen vis te onthaken voor wie dat niet zelf kan doen of dat "eng" vindt.

Bijgaand enkele actiefoto's genomen op de Nationale Visdag 16 mei 2018: