BESTUURSVERSLAG 2010

2010 is een goed jaar voor ons geweest. Het weer heeft daartoe bijgedragen. Het jaar begon met ijs. Op de fortgracht kon geschaatst worden. Dat betekende enorme drukte in ons paviljoen van hongerige en dorstige schaatsers. Dank zij de inzet van veel vrijwilligers kon met liters erwtensoep en warme chocolademelk en vele broodjes gehakt en kroket aan de vraag worden voldaan.

Het werd mooi weer toen het visseizoen begon. Het bezoekersaantal was hoger dan vorig jaar. Steeds meer instellingen komen met hun cliënten bij ons een dagje vissen. Enkele instellingen hebben een bezoek aan ons viscentrum als vast punt in hun jaarlijkse activiteitenprogramma opgenomen. Sommigen komen zelfs meer dan één keer in het seizoen. Ook het aantal individuele vissers is toegenomen.

Helaas werd niet veel gevangen. Alleen kleine visjes. Maar voor iemand die nog nooit gevist heeft (zoals veel van onze bezoekers), is ook het vangen van een klein visje een sensatie!

Het vispaviljoen is aan de buitenkant geheel opnieuw geverfd. Dit is gebeurd door mensen van de Stichting Herstelling, die allerlei klussen verrichten op de forten van de Stelling Amsterdam. Voor de schilderbeurt moest eerst de schuur aan de achterzijde van het paviljoen worden afgebroken en daarna weer opgebouwd. Dit is gebeurd door vrijwilligers van het Viscentrum, waarbij speciaal Arie den Hartog en Ed Rossino moeten worden genoemd. Het paviljoen ziet er nu weer piekfijn uit.

Ook het interieur is verfraaid. Onder leiding van onze beheerder Roy Waanders zijn nieuwe tafels en nieuwe stoelen aangeschaft. De twee jaar geleden gelegde nieuwe vloerbedekking ziet er nog goed uit.

Wij zijn er nu geheel op ingericht om dit jaar weer heel veel vissers te ontvangen.

De Vereniging Natuurmonumenten heeft ons meegedeeld dat in het kader van een volledig restauratieplan van het Fort Abcoude een tweede brug over de fortgracht naar het binnenfort zal worden aangelegd. Deze brug zal komen op de plaats waar oorspronkelijk ook een brug was, namelijk op de plaats van onze steiger 11, die precies tussen de twee brughoofden ligt. Deze steiger zal dus moeten verdwijnen. Wij hebben echter de toezegging gekregen van de Vereniging Natuurmonumenten dat op hun kosten een nieuwe steiger zal worden aangelegd. Deze zal waarschijnlijk komen te liggen tussen de huidige steigers 6 en 7. Het is nog niet zeker wanneer met de werkzaamheden zal worden begonnen. Dat zal waarschijnlijk in het volgende jaar zijn, buiten het visseizoen, zodat de vissers zo weinig mogelijk last zullen ondervinden.

Het bestuur hoopt ook in 2011 vele vissers op het Viscentrum te mogen ontvangen.