Het Viscentrum heeft een goed jaar achter de rug. In het vorige bestuursverslag vermeldden wij dat een heleboel karpers waren uitgezet en dat dit tot goede vangsten had geleid. Dit jaar zijn wij daarmee doorgegaan. Er werden weer veel karpers uitgezet en er werd weer goed gevangen, vooral in april, mei, juni en juli. Voornamelijk karpers, zeelten en brasems. Vorentjes en baarsjes werden minder gevangen. Op 15 mei was er een recordvangst: 32 vissen met een totaalgewicht van 54,245 kilogram. De zwaarste vis die in het seizoen 2019 werd gevangen was een karper met een lengte van  79 cm en een gewicht van 9,15 kilogram. De gelukkige visser was Frank Zaal uit Mijdrecht.

Dit jaar hadden wij minder last van waterplanten. Waarschijnlijk werden deze gegeten door de karpers. Desondanks moeten wij vanwege het grote aantal karpers jaarlijks bijvoeren. Dat  wordt door een aantal vrijwilligers enthousiast gedaan. Afhankelijk van de watertemperatuur krijgen de karpers 1,5 tot 10 kg voer per dag. Dit voer kunnen wij met korting krijgen van Sportvisserij Nederland.

 

In 2019 heeft het bestuur  twee extra viswedstrijden aan het programma toegevoegd, één in april en één in oktober.  Aan alle viswedstrijden werd goed deelgenomen, zowel door instellingen als door individuele vissers.  Hun aantal  varieerde van 5 tot 8 instellingen met gezamenlijk  8 tot 33 vissers en van 2 tot 9 individuele vissers. Gelukkig hadden wij op bijna alle wedstrijddagen goed weer. Dat heeft ook tot het succes van de wedstrijden bijgedragen. Ook tussen de officiële wedstrijden door mocht het Viscentrum veel instellingen verwelkomen, die gewoon  een dagje kwamen vissen . De individuele vissers wisten het Paviljoen ook te vinden. Voor hen heeft het bestuur de afspraak gemaakt dat als zij regelmatig willen komen vissen, ook als Paviljoen gesloten is, zij een sleutel van het buiten-invalidentoilet kunnen krijgen. Vanwege het feit dat er een openbaar wandelpad langs het Viscentrum is gekomen en door toenemend vandalisme kunnen wij dit buitentoilet helaas niet meer gewoon openlaten.

 

In december is een roofviswedstrijd gehouden en in januari 2020 ook één. Bij beide wedstrijden werd een aantal kleine snoeken gevangen, die weer zijn teruggezet.

 

Wegens onze concentratie op het karpervissen is ook ons vismateriaal aangepast. Wij beschikken nu over zwaardere hengels met zwaarder tuig. Er zijn ook vismatten aangeschaft, zodat de vissen zonder beschadiging rustig kunnen worden onthaakt. Ook maken wij nauwelijks meer gebruik van leefnetten, omdat deze een vis veel stress bezorgen. Bij viswedstrijden zorgen wij dat per 3 à 4 steigers een visvrijwilliger beschikbaar is. Zodra een vrijwilliger ziet dat een visser beet heeft, gaat hij naar de steiger, verleent eventueel hulp bij het binnenbrengen van de vis, onthaakt deze, weegt de vis en meet de lengte  ( hij heeft altijd een weger en een meetlint bij zich) en zet de vis terug. Dit bezorgt de vis de minste stress. De vrijwilliger geeft telefonisch via een app het gewicht en de lengte door aan de wedstrijdcoördinator. Zo is de einduitslag van de wedstrijd ook eerder bekend. Het afgelopen jaar heeft deze manier van doen goed gewerkt.

 

Onze klusvrijwilligers hebben in het najaar veel werk verzet, vooral rondom de steigers. Er zijn veel takken en struiken verwijderd die de vissers belemmerden in het uitgooien van de hengels. Ook in het afgelopen jaar moesten de visvrijwilligers veel in takken verstrikt geraakte tuigjes losmaken.  Er zijn ook steunen gemaakt voor het plaatsen van speciale regenparaplu’s, die het bestuur van een sponsor heeft verkregen. Maar wij hopen dat deze in het nieuwe seizoen niet of nauwelijks gebruikt zullen hoeven te worden.

 

Het onderhoud van het Paviljoen vraagt ook de aandacht van het bestuur.  In het vorige verslag maakten wij melding  van het feit dat dit onderhoud zeer veel zou gaan kosten. Inmiddels is door twee deskundigen vastgesteld dat de toestand van het dak nog heel redelijk is. Behalve het recht leggen van een aantal pannen hoeft daar niet veel aan te worden gedaan. Een van onze klusvrijwilligers, Dirk Jong  (hij verdient met recht hier met name genoemd te worden), heeft de kopse kanten van het Paviljoen onder handen genomen.  Hij heeft de kapotte windveren hersteld, heeft verrotte planken vervangen, heeft alles geschuurd, geplamuurd en geverfd. Ook het houtwerk aan de lange zijden van het Paviljoen is hersteld. Het moet alleen nog geverfd worden. Dat zal dit jaar gebeuren en dan ziet het Paviljoen er weer piekfijn uit.

Ook binnen het Paviljoen heeft een verandering plaats gevonden. De rieten stoelen en de houten tafels zijn vervangen door nieuwe metalen stoelen en tafels, die het bestuur goedkoop van een opgeheven bridgeclub heeft kunnen overnemen.  Voor de bijeenkomsten in het Paviljoen, waarbij aan tafel gezeten moet worden (denk aan vergaderingen, bridge en maaltijden) zitten deze stoelen makkelijker dan onze vroegere rieten stoelen.  Het nieuwe meubilair is even wennen maar al gauw zal het zijn alsof het nooit anders is geweest.

 

Wat de ontwikkeling van het Fort Abcoude zelf betreft valt op dit moment geen nieuws te melden. De twee ondernemers die op het fort een soort camping willen aanleggen, mogen van de eigenaar Natuurmonumenten hun plannen verder ontwikkelen. Zoals het zich nu laat aanzien zal er geen parkeerplaats komen bij de steigers 7 t/m 10, zodat onze vissers rustig zullen kunnen blijven vissen. Van het wandelpad dat achter onze steigers langsloopt wordt veel gebruik gemaakt. Tot dusverre hebben wij van onze vissers nog niet gehoord dat zij hiervan last hebben.  Met Natuurmonumenten en hondenbezitters, die regelmatig hun hond uitlaten op het fort, zijn afspraken gemaakt. Honden moeten altijd aan de lijn worden gehouden. Zij mogen niet op de steigers komen. Poep moet direct worden opgeruimd en zij mogen niet plassen tegen de bloembakken voor het Paviljoen. De  meeste hondenbezitters houden zich aan deze afspraken.

 

Het bestuur tracht méér vissers naar het Viscentrum te trekken. Gebleken is dat het Viscentrum bij veel vissers met een beperking en bij veel zorginstellingen redelijk onbekend is. Het bestuur heeft bewerkstelligd dat in het verenigingsblad van de Amsterdamse Hengelsportvereniging een stukje over het Viscentrum is opgenomen. Ook in een aantal regionale bladen is melding gemaakt van de activiteiten op het Viscentrum. Voor zorginstellingen is door één van onze vrijwilligers een speciale flyer gemaakt. Maar meer nog dan met schriftelijke informatie willen we contactpersonen bij zorginstellingen persoonlijk gaan benaderen. Één van de instellingen, waarbij dit persoonlijk contact al tot resultaat heeft geleid, is Cordaan.  Van vestigingen van deze zorginstelling zijn al een aantal bewoners bij ons komen vissen, daarbij begeleid door vrijwilligers van De Nederlandse Bank.

 

In het bestuur is een wijziging van functies opgetreden. De voorzitter, Caja Oudemans, die de afgelopen twee jaar zowel de voorzitters- als de penningmeestersfunctie vervulde, heeft deze laatste functie overgedragen aan zijn echtgenote Elvira Oudemans, die al geruime tijd de boekhouding deed. Elvira blijft coördinator van het beheer van het Paviljoen maar de taken die daarmee samenhangen, zijn voor een deel door andere vrijwilligers overgenomen.

De secretaris, Wim Hulshoff Pol, heeft meegedeeld dat hij na ruim 20 jaar deze functie te hebben vervuld, zijn taak wil neerleggen. In afwachting tot het bestuur een opvolger heeft gevonden of de taken van de secretaris onderling heeft verdeeld, blijft hij zijn functie nog vervullen. De kans is echter groot dat dit het laatste bestuursverslag van zijn hand is.

 

Ten slotte nog een woord over onze vrijwilligers. Het bestuur prijst zich gelukkig dat zovelen als barvrijwilliger, klusvrijwilliger of visvrijwilliger willen meehelpen het doel van onze Stichting te verwezenlijken: dat zoveel mogelijk mensen met een beperking veilig en ontspannen  bij ons kunnen vissen en een prachtige dag beleven. De sfeer onder de vrijwilligers is heel goed, wat wel blijkt bij de jaarlijkse viswedstrijd voor vrijwilligers en bij het jaarlijkse jeu de boules-uitje. Om het “wij-gevoel” te versterken en om sneller herkenbaar te zijn voor onze gasten, heeft het bestuur voor de vrijwilligers uniforme poloshirts en jacks aangeschaft met opdruk van het Viscentrum. Wij konden deze kleding met flinke korting via één van onze vrijwilligers krijgen.  Wij zijn nu met 38 vrijwilligers maar kunnen er nog meer gebruiken. Als u zich geroepen voelt, neem dan contact op met Elvira Oudemans, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..