De exploitatierekening over 2011 sluit met een verlies van € 5400. De uitgaven waren groter dan de inkomsten. Het verlies is veroorzaakt door onverwachte uitgaven voor groot onderhoud, zoals een nieuwe verwarmingsketel, een nieuw koffiezetapparaat, nieuwe stoelen en stoelkussens in het paviljoen en door de aanschaf van schapengaas en schaduwdoek voor de bouw van viskooien. De uitgaven voor het uitzetten van vis waren ook hoger dan vorig jaar  mede omdat behalve de 300 kilo gemengde vis, die jaarlijks wordt uitgezet, in 2011 ook nog eens 100 kilo kruiskarper is uitgezet. Een grote kostenpost is ook elektriciteit en gas. Het toegenomen gebruik van het paviljoen leidt ertoe dat meer kosten worden gemaakt voor verwarming, verlichting en het gebruik van electrische apparaten, zoals de vaatwasmachine, magnetron en frituurbakken.

Aan de andere kant is het paviljoen onze grootste bron van inkomsten. Behalve door de vissers die ons bezoeken wordt het paviljoen ook gebruikt door meer dan 20 verenigingen en clubs uit Abcoude en omstreken voor het houden van vergaderingen, het geven van cursussen of voor andere activiteiten. Enkele clubs komen zelfs wekelijks of maandelijks in het paviljoen bijeen. Behalve de zaalhuur brengen ook de door de deelnemers genoten consumpties geld op. Overigens zijn de prijzen van onze consumpties laag omdat de gehandicapten en ouderen die bij ons vissen, meestal niet over een ruime beurs beschikken. In 2011 werden ook 2 exposities van schilderijen en beelden in het paviljoen gehouden, die druk werden bezocht. Onze tweede bron van inkomsten zijn de donaties. Wij ontvingen in 2011 41 donaties met een totaal bedrag van € 1575. Dit bedrag is iets lager dan in 2010. De grootste donatie bedroeg € 500. Verder was er een donatie van € 250. De overige donaties varieerden van € 50 tot € 5. 33 donaties waren afkomstig van particulieren, 6 waren van hengelsportverenigingen, 1 van een activiteitencentrum en 1 van een leverancier. Helaas neemt het aantal donateurs elk jaar af. Dit als gevolg van de vergrijzing van het donateursbestand. Gelukkig komen er wel nieuwe donateurs bij, vissers of niet-vissers die voor de eerste maal ons viscentrum hebben bezocht en die zo enthousiast zijn over het doel dat wij nastreven - vissen voor gehandicapten en ouderen mogelijk maken – dat zij ons met een gift verrassen.

Misschien dat u, lezer, zich ook geroepen voelt het doel van onze Stichting voor zover dat in uw vermogen ligt te steunen. Wij zijn dankbaar voor elke gift. Onze Stichting heeft een ANBI-verklaring van de Belastingdienst, zodat u giften aan onze Stichting voor de inkomstenbelasting kunt intrekken.