Het bestuur acht het wenselijk dat in de fortgracht alleen wordt gevist met vishaakjes zonder weerhaak. Dat voorkomt beschadiging van de gevangen vis bij het verwijderen van de haak. Al het vismateriaal van het viscentrum is aangepast. Bij wedstrijden zullen de visvrijwilligers erop toezien dat de vissers die met eigen materiaal vissen  weerhaakloze haakjes gebruiken. Aan vissers die buiten wedstrijden om met eigen materiaal bij ons komen vissen, wordt vriendelijk verzocht weerhaakloze haakjes te gebruiken. Het bestuur wil het gebruik van haakjes mèt weerhaak echter niet verbieden want een dergelijk verbod is niet te handhaven